Rosyjskie
wymagania wizowe
  
Konsulaty
Agencje
turystyczne

 

 
  
GONAM
- Jakucja 2004
 

Marcin T.
 
Nadzieja na końcu świata  
Weronika Milewska
 
Palladą
na Wschód
 

Weronika Milewska
 
Kamczatka 2003 
Cezary Bugajczyk
 
Kamczatka 2002 
Maciej Kania
 
Kukaz 2003 
Mariusz Żelazny
 
W poszukiwaniu końca świata 
Cezary Bugajczyk
 
Moja Syberia 
Krzysztof Zajkowski
 
Syberyjska Północ 
Tomasz Nasiółkowski
 
Syberia Wschodnia 2002 
Sylwia Jeziorko
 

 

Rosyjskie wymagania wizowe

 

 
Wiza kupowana w warszawskiej agencji
R u s o p o l

Cezary Bugajczyk e-mail

W ubiegłym roku załatwiałem wizę w Rusopolu w Warszawie. Cena trzymiesięcznej wizy "diełavoj" wyniosła 430 zł, szybka realizacja - tydzień. Dobrze, że zapytałem, na podstawie czyjego zaproszenia dostanę tą wizę. Panie dały mi kartkę z adresem firmy moskiewskiej, która mnie zaprosi. Wiedziałem, że muszę się zarejestrować albo w hotelu (co nie wchodziło w grę), lub w firmie, która mnie zaprasza.
W Moskwie zadzwoniłem pod wskazany numer telefonu, dowiedziałem się, że firma właśnie przenosi się pod inny adres, przy czym podano mi numer tel. nowej siedziby. Kiedy zadzwoniłem tam, zaproszono mnie z paszportem i kartą migracyjną. Następnego dnia zjawiłem się w biurze. Moje dokumenty zostały skopiowane, karta migracyjna zatrzymana na jeden dzień. Miałem zgłosić się następnego dnia po odbiór. Cena rejestracji wyniosła 500 rubli (płatne przy odbiorze).
Wszystko odbyło się normalnie. Polecam!

Adres RUSOPOLU:
Warszawa, Al. Niepodległości 210/19
(48 22) 825 10 55,
(48 22) 825 07 13
http://www.rusopol.pl/
rusopol@rusopol.pl

Adres firmy, w której rejestrowałem się w Moskwie:
ul. Sivcev Vrażek 44/203
Metro Kropotkinskaya (czerwona nitka), wychodzimy na ul. Gorkiego i idziemy nią do trzeciej przecznicy. Skręcamy w lewo - to Sivcev Vrażek. Idziemy nią długo - niemal do końca. Wchodzimy w podwórko kamienicy 44. Firma mieści się w piwnicy nr. 203.
(007 095) 203 60 03,
(007 095) 203 40 73

Oczywiście należy zapytać się w Rusopolu, gdzie załatwiał zaproszenie!

 

Aby podzielić się swoimi doświadczeniami na temat wiz do Rosji pisz na adres: redakcja@podroznik.net

 

TRYB SKŁADANIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTRZYMANIA WIZ

Aby otrzymać wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy przedłożyć w Wydziale Konsularnym (dostarczyć do konsulatu) Ambasady Rosyjskiej w Polsce następujące dokumenty:

1. Wypełnioną ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Formularze można otrzymać w Wydziale Konsularnym. Formularze przesłane faksem nie będą rozpatrywane.

2. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji.

3. Jedną aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm. Fotografie mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe.

4. Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydany przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR - wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) - do otrzymania zwykłej wizy.

5. Umowę dotyczącą świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczną - do otrzymania wizy turystycznej.

6. Paszport z ważną wizą na wjazd do państwa docelowego przez Rosję (jeżeli taka wiza jest wymagana), ważne bilety z potwierdzoną datą wjazdu i wyjazdu z Rosji - do otrzymania wizy tranzytowej.

7. Polisa ubezpieczenia medycznego - dla obywateli krajów objętych umową z Schengen (Austria, Belgia, Niemcy, Grecja, Dania, Islandia, Hiszpania, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Finlandia, Francja, Szwecja), a także dla obywateli Izraela, Czech i Estonii.

8. Wyniki testów na wirus HIV w przypadku, gdy termin ważności wizy przekracza 3 miesiące.

- Opłata za wizy pobierana jest wraz ze złożeniem dokumentów. Opłata jest przyjmowana w USD (lub w PLN). W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.
- Wydanie wizy w trybie przyspieszonym (w ciągu 1-4 dni) podlega wyższej opłacie.
- Za sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy konsulatu pobiera się dodatkową opłatę.
- Wymogi dotyczące dokumentów i opłat mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
- Dokumenty przyjmowane są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8:00 do 12:30.

Po aktualne szczegółowe informacje zajrzyj na stronę Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce.

Ceny wiz do Rosji

 

 Adresy, telefony, godziny pracy konsulatów Federacji Rosyjskiej w Polsce:

Warszawa Gdańsk Kraków Poznań
Wydział Konsularny
Ambasady Rosji
w Polsce

00-761 Warszawa,
ul. Belwederska 25C
Konsulat Generalny
Rosji w Gdańsku

80-251 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Batorego 15
Konsulat Generalny
Rosji w Krakowie

31-144 Kraków,
ul. Biskupia 7
Konsulat Generalny
Rosji w Poznaniu

60-567 Poznań,
ul. Bukowska 53A
Czynne w godz.
08.00-12.30.
Czynne w godz.
08.30-12.30.
Czynne w godz.
08.00-12.00.
Czynne w godz.
08.30-12.30.

tel. (22) 849-51-11
fax. (22) 849-40-85
napisz e-mail

tel. (58) 341-10-88
fax. (58) 341-62-00
napisz e-mail

tel. (12) 422-26-47
fax. (12) 422-90-66
napisz e-mail

tel. (61) 841-75-23
fax. (61) 847-49-97
napisz e-mail

Obejmuje województwa:
- Łódzkie
- Lubelskie
- Mazowieckie
- Podlaskie

Obejmuje województwa:
- Pomorskie
- Kujawsko-Pomorskie
- Warmińsko-Mazurskie
- Zachodnio-Pomorskie

Obejmuje województwa:
- Małopolskie
- Podkarpackie
- Śląskie
- Świętokrzyskie

Obejmuje województwa:
- Wielkopolskie
- Lubuskie
- Opolskie
- Dolnośląskie

 

 Agencje turystyczne pośredniczące w uzyskaniu dokumentów na wjazd do Rosji:

Warszawa

 • Agencja Turystyczno-Handlowa
  "WARMOS" Sp.z o.o.
  00-499 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 16
  tel/fax: (22) 625 39 45
  tel. kom.: 0 608 057 654, 0 606 920 640
  e-mail: warmos@warmos.com

 • Agencja INTOURIST
  00-509 Warszawa, ul. Nowogrodzka 10 (wejście od Kruczej)
  tel/fax: (22) 629 02 02, 622 32 06, 622 32 11, 625 08 52
  e-mail: intourist@intourist.pl
  www: http://www.intourist.pl

 • SPORTS TOURIST
  00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92
  tel. (22) 629 47 55
  e-mail: info@sports-tourist.waw.pl

 • SPORTS TOURIST
  03-841 Warszawa, ul. Grochowska 280
  tel. (22) 813 23 86
  e-mail: sports@sports-tourist.com.pl

 • Biuro Turystyki KALINKA
  00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 115
  tel. (22) 620 53 75
  tel/fax: (22) 624 82 32, 624 81 04
  e-mail: kalinka@supermedia.pl

 • RUSOPOL Sp. z o.o.
  00-460 Warszawa, al. Niepodległości 210 lok. 19
  tel. (22) 825 10 55, (22) 825 07 13

Białystok

 • Korporacja Inicjatyw Gospodarczych sp. z o.o.
  15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 55A lok. 41
  tel/fax: (85) 675 20 87, 675 36 52, 654 52 74
  e-mail: filia@korporacja.waw.pl

 • Ramis-BORT
  15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 13-15, lok. 115
  tel.: (85) 746 00 24
  e-mail: biuro@ramisbort.pl

Lublin

Łódź

 • BAJKAŁ
  90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 38
  tel.: (42) 632 55 33, 632 55 34, 632 55 35
  e-mail: bajkal@bajkal.com

 • SPORTS TOURIST
  90-264 Łódź, ul. Jaracza 8
  tel.: (42) 632 72 82
  e-mail: stour@wp.pl


 
do góry